ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 
 1.วัดบ้านตะเคียน 
 2.วัดบ้านกะกำ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน 
 4.สถานีอนามัยตะเคียน 
 5.โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
 6.โรงเรียนบ้านบัวบก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น