ที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน 
ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง 
ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)
 ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
สู่...หมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียน  
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

คิวอาร์โค้ด(QR-CODE) 
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการฯ

ดูผลการประเมินตามมาตรการCOVID-19 
ล่าสุด ณ ขณะนี้

ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พิกัด 14°47'09.3"N 104°16'44.6"E
GPS : 14.785912, 104.279055
ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน : นางสวงษ์  อุดร
โทร : 
0610298806

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น