คิวอาร์โค้ด(QR-CODE) รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก

ยินดีต้อนรับ
สู่...รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน  
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

คิวอาร์โค้ด(QR-CODE) 
สำหรับผู้เข้าเช็คอิน ณ รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก

ดูผลการประเมินตามมาตรการCOVID-19 
ล่าสุด ณ ขณะนี้

แผนที่และพิกัดรพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
พิกัด 14°46'10.7"N 104°14'33.4"E
GPS : 14.769641, 104.242604

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น