ชุดที่ 2 ของตำบลตะเคียนวันนี้ ขอบคุณ อบต.ตะเคียน โดยท่านนายกพิทักษ์ ส่งคุณธรรม นายก อบต.ตะเคียน ท่านปลัดวิชิต เทศขันธ์ ปลัด อบต.ตะเคัยน สนับสนุนรถรับ-ส่งประชาชนไปฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ส่ง อสม./CG ไปร่วมดูแลเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น