นัยคือข้อปฏิบัติ กฏหมาย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น