ขอสื่อสารถึงคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ตำบลตะเคียน ขอให้รับทราบข้อมูล แนวทางและมาตรการ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงล่าสุด 13 กันยายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น