แจ้งเพิ่มอีก 2 คนครับวันนี้ รอลุ้นอีกหลายคน วันพฤหัสบดี สังเกตอาการ ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่/สเปรย์แอลกอฮอล์ และฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดจ้งเพิ่มอีก 2 คนครับวันนี้ รอลุ้นอีกหลายคน วันพฤหัสบดี สังเกตอาการ ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่/สเปรย์แอลกอฮอล์ และฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น