สื่อสารถึงชาวตำบลตะเคียน ที่จะเข้ามาในพื้นที่ตำบลตะเคียน #ให้ทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4033/2564 เรื่องการป่องกันและควบคุมโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด #รายงานตัวต่อ อสม./ผู้นำชุมชน หรือจนท.รพ.สต. #ไม่ต้องกักตัว ถ้ามีประวัติการรับวัคซีนครบ(แสดงเอกสารรับรอง) เคยเป็นผู้ป่วยCovid-19(ไม่เกิน 90 วัน) และเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมีผลการตรวจหาเชื้อCovid-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) #ถ้าหากไม่เข้าเกณฑ์ ต้องกักตัว 14 วัน..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น