จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความสำคัญอยู่ที่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อวิถีชีวิตใหม่NewNormal ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตจะเปลี่ยน(Cr: เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง) ได้เวลาเปลี่ยนแล้ว ต้องChange ก้าวข้ามสิ่งเดิมๆ — รู้สึกเยี่ยมกับ นางจันทวรรณ ประสารทอง และอีก 38 คนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น