อย่าลืม คุณคือคนสำคัญของตำบล ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ตำบลตะเคียน ขอบคุณประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขอบคุณท่านนายก ท่านรอง ท่านปลัด อบต.ตะเคียน ผู้นำชุมชน อสม. อำนวยความสะดวก บางคนอยากฉีด พอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจ รพ.สต.ก็เพลียแบบนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น