ชาวบ้านมักถามเสมอว่า วัคซีนCovid-19 อะไรดีที่สุดในการลงชุมชน วันนี้ขอพูดถึงวัคซีน Astrazeneca ซึ่งเป็น 1 ในวัคซีนที่พูดถึงกันมาก ในการฉีดกระตุ้นเพิ่มภูมิต้านทาน เริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูลให้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง ไม่ใช้ความรู้สึกคิดเองปราศจากข้อมูลทางวิชาการครบด้านสนับสนุน หรือเชื่อใครก็ไม่รู้ ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้ จากการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น