📢📢 แจ้งข่าว 📢📢 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาเพื่อเลือกตั้ง ตำบลตะเคียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตะเคียน มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ดังนี้ 1. ให้ผู้เดินทางเข้ามาทุกคนรายงานตัวกับผู้นำชุมชน/อสม. 1.1 หากเดินทางมาถึงก่อนวันเลือกตั้ง รายงานตัวที่ ผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. 1.2 หากเดินทางมาถึงในวันเลือกตั้ง ให้รายงานตัวที่อสม. บริเวณจุดคัดกรอง ของสถานที่เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้นๆ 2. ทุกคนต้องมีผลตรวจATK

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น