ะพันธ์ุไหน การป้องกัน ก็ไม่แตกต่างกัน ถ้าใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น